Din varukorg

{! deliveryStatementText !}

{! item.product_title !}

{! parseFloat(item.price * 0.8 / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK

Frakt {! freeDelivery ? '0,00' : parseFloat(shippingPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} {! chosenCurrency !}
Discount:
Total {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat((cleanedTotalPrice / 100) + (shippingPrice / 100)).toFixed(2).replace('.', ',') : parseFloat(cleanedTotalPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') : 00 !} {! chosenCurrency !} {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat(cleanedTotalPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') : numberSeperator(cart.total_price) : 00 !} {! chosenCurrency !}

Godt valg!

{! quantity !} x {! productTitle !}

Borup - Brintoverilte - Väteperoxid - 3% - 175 ml BORUP

Borup - Brintoverilte - Väteperoxid - 3% - 175 ml

Ordinarie pris
53 kr
Försäljningspris
53 kr
Ordinarie pris
0 kr
Slutsåld
Enhetspris
per 

Finns i lager och klar för leverans (3-5 dagar)

Vi levererar alltid i hållbart material

Produktbeskrivning

Mångsidig och för multianvändning i hemmet, 3% väteperoxid är känd för att kunna desinficera öppna sår, men denna milda och effektiva lösning kan användas som desinficeringsmedel och desinfektion i hem och trädgård.

 

Enligt Center for Disease Control (CDC) kan teperoxid döda virus, jäst, svamp, bakterier och mögelsporer. Väteperoxid är känt för att kunna råda bot på virus som SARS och MERS, men än så länge saknas aktuella testdata specifikt för COVID-19.

Bärkraftighet Beskrivning BORUP

Väteperoxid är allmänt erkänt som ett miljövänligt desinfektionsmedel. Väteperoxid är effektivt mot många virus men vi har inget slutgiltigt åtagande f.s.a. covid-19

Väteperoxid är extremt lätt biologiskt nedbrytbart. Vid användning omvandlas väteperoxid till syre och vatten, i processen "bränner" väteperoxiden bakterier och virus.

Väteperoxid i 3% lösning är den vanligaste.

Bra husråd

desinficera dina skärbrädor mot salmonella mm, bör verka i minst 1 min

desinficera ditt kylskåp, applicera med sprayflaska och torka efter minst 1 min.

lätt blekning av tänder och desinfektion av munhålan - mild lösning 1:20 och sköljning i 1 min.

fläckborttagning på vita kläder - tillsätt 25 ml väteperoxid i tvättlådan

Väteperoxid är extremt användbart för att rengöra huden. 3% väteperoxid löses med 1-3 delar vatten.

För munvatten, lös upp 3 % väteperoxid med 20 delar vatten (motsvarande 1/2 lock till 0,5 dl vatten)

Innehåll: väteperoxidlösning CAS-nr: 7722-84-1

Förvaras oåtkomligt för barn

Avfallshantering av förpackningar: återvunnen plast

Märkning:

P101 Om medicinsk rådgivning behövs, ha behållare eller etikett till hands.

P102 Förvaras utom räckhåll för barn.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om detta kan göras enkelt. Fortsätt skölja.

P315 Sök omedelbart läkarvård.

P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala avfallsföreskrifter