Din varukorg

{! deliveryStatementText !}

{! item.product_title !}

{! parseFloat(item.price * 0.8 / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK
{! parseFloat(item.price / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} DKK

Frakt {! freeDelivery ? '0,00' : parseFloat(shippingPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') !} {! chosenCurrency !}
Discount:
Total {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat((cleanedTotalPrice / 100) + (shippingPrice / 100)).toFixed(2).replace('.', ',') : parseFloat(cleanedTotalPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') : 00 !} {! chosenCurrency !} {! cart.total_price ? !freeDelivery ? parseFloat(cleanedTotalPrice / 100).toFixed(2).replace('.', ',') : numberSeperator(cart.total_price) : 00 !} {! chosenCurrency !}

Godt valg!

{! quantity !} x {! productTitle !}

BORUP - Brintoverilte - Väteperoxid - 10% - 500 ml BORUP

BORUP - Brintoverilte - Väteperoxid - 10% - 500 ml

Ordinarie pris
119 kr
Försäljningspris
119 kr
Ordinarie pris
0 kr
Slutsåld
Enhetspris
per 

Produktbeskrivning

Mångsidig och för multianvänding i hemmet, denna starka 10% väteperoxid är känd för att i utspädd form kunna desinficera öppna sår, men denna milda och effektiva lösning kan användas som desinficeringsmedel och desinfektion i hemmet och trädgården.

 

Enligt Center for Disease Control (CDC) kan teperoxid döda virus, jäst, svamp, bakterier och mögelsporer. Väteperoxid är känt för att kunna råda bot på envisa virus som SARS och MERS, men än så länge saknas aktuella testdata specifikt för COVID-19.

Bärkraftighet Beskrivning BORUP
Väteperoxid är allmänt känt som ett miljövänligt desinfektionsmedel. Väteperoxid är effektivt mot många virus men vi har inget slutligt åtagande f.s.a. covid-19 Väteperoxid är extremt lätt nedbrytbart. Vid användning omvandlas väteperoxid till syre och vatten, i processen "bränner" väteperoxiden bakterier och virus. Väteperoxid i outspädd 10% lösning används ofta för tunga desinfektionsuppgifter, liksom för blekning av t.ex. trä och ben. Du kan späda 10% lösning med vanligt vatten - helst kokt vatten eller avmineraliserat vatten. Bra husråd - det rekommenderas att späda ut 10% väteperoxid i förhållandet 1: 3 för att lösa dessa uppgifter desinficera dina skärbrädor mot salmonella etc., ska fungera i minst 1 min desinficera ditt kylskåp, applicera med sprayflaska och torka efter minst 1 min. Väteperoxid är extremt användbar för att rengöra huden. 10% väteperoxid löses med 5-10 delar vatten. För munvatten rekommenderas 3% väteperoxid för upplösning av väteperoxid är det optimalt att använda kokt eller demineraliserat vatten, men vanligt kranvatten är också användbart. Innehåll: väteperoxidlösning CAS-nr: 7722-84-1 Förvaras oåtkomligt för barn Avfallshantering: återvunnen plast Märkning: vid förtäring: Ge omedelbart ett glas vatten i små klunkar. Framkalla inte kräkningar. P101 Om läkare behövs, ha en behållare eller etikett till hands. P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om detta enkelt kan göras. Fortsätt att skölja. P315 Sök genast läkare. P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala avfallsföreskrifter